Home

De beroepsvereniging Vlaamse Ondernemers in de Archeologie (VONA) is opgericht in het voorjaar van 2008 om de  problemen en belangen van de archeologische bedrijven te behartigen. We vertegenwoordigen ondertussen bijna veertig leden, van eenmanszaken tot grotere ondernemingen met tientallen archeologen in dienst.

Onze leden vinden binnen de VONA een netwerk van gedreven collega bedrijfsleiders met een hart voor maatschappelijk relevant archeologisch onderzoek en erfgoedzorg. We streven naar een gezonde private archeologische sector en een zo evenwichtig mogelijke marktwerking.

VONA is de spreekbuis van de commerciële archeologen bij overheden, politici en andere belangenverenigingen, zoals bijvoorbeeld aannemers, architecten of projectontwikkelaars.