Opdrachtgevers

De juridische grondslag voor monumenten, stads- of dorpsgezichten, landschappen en archeologisch erfgoed is het Onroerenderfgoeddecreet en het bijbehorend Onroerenderfgoedbesluit. Het Onroerenderfgoeddecreet kunt u hier terugvinden.

Wilt u als bouwheer of ontwikkelaar nagaan of u een archeologienota dient toe te voegen aan de vergunningsaanvraag, dan kunt u aan de hand van de beslissingsboom nagaan of dit noodzakelijk is. Via het geoportaal kunt u nagaan of het terrein zich situeert in een beschermde archeologische site, in een vastgestelde archeologische zone of in een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt.

Wilt u nagaan of u recht heb op een premie voor de archeologische kosten, dan kunt u op de volgende pagina’s terecht voor meer info over de premie voor vooronderzoek met ingreep in de bodem en voor de premie voor opgravingen.

Een volledig overzicht van de archeologieregelgeving vindt u op de website van Onroerend Erfgoed.