Leden

ABO NV


ABO NV
Derbystraat 55
9051 Gent (SDW)
03/8710908
Fax  09/2452351
Jan Coenaerts
Jan.Coenaerts@abo-group.eu
www.abo-consult.be

Aangeboden onderzoek
Veldprospectie
Inventariserende en visuele terreinverkenning
Proefsleuvenonderzoek
Proefsleuven en proefputten in landelijke en stedelijke contexten
Booronderzoek
Manuele en mechanische boringen in het kader van paleolandschappelijk, bodemkundig of archeologisch onderzoek
Bureauonderzoek
Opstellen van een archeologisch verwachtingsprofiel aan de hand van historische, bodemkundige en archeologische gegevens
Opgraving
Opgravingen in landelijke en stedelijke contexten
Werfbegeleiding
Archeologische begeleiding van grote bouwprojecten, werken in het kader van grondverzetstudies of bodemsaneringen
Andere
Adviesverlening inzake wetgeving, het archeologisch traject bij bouwaanvragen, projectbegeleiding of publiekswerking

Acke & Bracke bvba


Acke & Bracke bvba
Bert Acke (0468/41.78.14) – bert@abarcheologie.be
Maarten Bracke (0468/41.40.19) – maarten@abarcheologie.be
Damstraat 206a, 9180 Moerbeke
www.abarcheologie.be
BTW BE0670.982.454

Acke & Bracke bvba is een archeologisch studiebureau dat zich richt op archeologienota’s, archeologische prospecties, archeologische opgravingen en algemeen archeologisch advies. We leveren kwalitatief archeologisch onderzoek door ervaren experts, met respect voor de afgesproken budgetten en binnen een strakke timing. Ons werkgebied is Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant.

ADEDE bvba

ADEDE bvba
Antwerpsesteenweg 56
9000 Gent
+32(0)9 228.61.50
info@adede.com
www.adede.com
David Janssens +32479251372

Veldprospectie
Inventariserende en visuele terreinverkenning
Proefsleuvenonderzoek
Proefsleuven en proefputten in landelijke en stedelijke contexten
Booronderzoek
Manuele en mechanische boringen in het kader van paleolandschappelijk, bodemkundig of archeologisch onderzoek
Bureauonderzoek
Opstellen van een archeologisch verwachtingsprofiel aan de hand van historische, bodemkundige en archeologische gegevens
Opgraving
Opgravingen in landelijke en stedelijke contexten
Werfbegeleiding
Archeologische begeleiding van grote bouwprojecten, werken in het kader van grondverzetstudies of bodemsaneringen
Andere
Adviesverlening inzake wetgeving, het archeologisch traject bij bouwaanvragen, projectbegeleiding of publiekswerking
Archeologienota

All-Archeo bvba


All-Archeo bvba
Woestijnstraat 45
2880 Bornem
0498/15 84 40 – 0478/36 57 07
info@all-archeo.be
www.all-archeo.be

All-Archeo bvba is een allround archeologisch onderzoeksbureau

Annika Devroe Archeologie & Bouwhistorie bvba


Langeneikenstraat 3
3582 Koersel
0472/59.31.41
info@annikadevroe.be
www.annikadevroe.be


Bij Annika Devroe Archeologie & Bouwhistorie bvba kan je enerzijds terecht voor archeologisch onderzoek (archeologienota’s, bureauonderzoek, booronderzoek, proefsleuven, opgravingen) en anderzijds voor bouwhistorisch onderzoek (CHE-rapport, bouwhistorisch onderzoek, beheersplannen).

Ansje Cools Conservatie

Ansje Cools Conservatie
Geeraard De Cremerstraat 64
9150 Rupelmonde
0474247412
conservatie@gmail.com
www.ansjecoolsconservatie.be

Aanbod en diensten:
Conservatie van glas, aardewerk, metaal, bewerkt bot en andere materiaalsoorten.
Basisbehandeling van archeologische objecten en/of collecties.
Advies en uitvoering bij het lichten en verpakken van delicate en/of complexe vondsten tijdens het terreinwerk (in situ).
Assessment en selectie van vondsten en collecties.
Advies met betrekking tot actieve en passieve conservatie van de vondsten, met het oog op hantering, studie, bewaring of expositie (aangepast behandelingsvoorstel).
Uitwerking van standaard stabiele verpakkingen.
Aangepaste verpakkingen op maat van objecten met specifieke eisen.
De mogelijkheid tot het maken van röntgenfoto’s en aanverwanten, zowel analoog als digitaal.
Een uitgebreid conservatierapport, waarin alle stappen van de behandeling uitgebreid worden beschreven en gemotiveerd.
Advies over organisatie en inrichting van depots en expositieruimtes.
Opleidingen en workshops op maat.

Archeologie & Erfgoed

Archeologie & Erfgoed
Hendekenstraat 49
9968 Bassevelde
+ 32(0)9 237.07.42

Archeologie en Erfgoed werkt samen met BAAC Vlaanderen aan de archeologische ondersteuning van uw project (zie: BAAC Vlaanderen).

Archeoservice

Archeoservice
Archeoservice
Kirsten Van Campenhout
Bloempotstraat 23A, 9170 Meerdonk
GSM: 0497812161
info@archeoservice.be
www.archeoservice.be

Archeoservice zet de klant voorop. Erkend archeoloog Kirsten Van Campenhout schetst van bij de start welke onderzoeken en kosten onvermijdelijk zijn bij uw bouwproject zodat er budget en tijd voor vrij gemaakt kan worden. Archeoservice biedt haar diensten aan om U te begeleiden in het archeologische traject van het bouwdossier en voert zelf onderzoeken uit zoals archeologienota’s en prospecties. Vanuit het Wase polderlandschap worden projecten van over heel Vlaanderen uitgevoerd.

Aron bvba Archeologisch Projectbureau


Aron bvba Archeologisch Projectbureau
Neremweg 1103700 Tongeren
+32(0)12 225 250
info@aron-online.be
www.aron-online.be

ARON bvba werd opgericht in 2001 en is het oudste onafhankelijke archeologische onderzoeksbureau in België. Met ons team van ervaren archeologen en materiaalspecialisten staan we garant voor een kwalitatieve werking, en een professioneel procesverloop.
ARON bvba kan voor u het gehele archeologische traject verzorgen, gaande van vergunningsaanvragen en bureauonderzoeken over archeologienota’s, naar landschappelijk bodemonderzoek, archeologische prospecties, opgravingen en rapportage. We bieden eveneens ondersteuning in projecten rond onderzoek, determinatie, digitalisering, beheer of ontsluiting van uiteenlopende categorieën van erfgoed.

Atelier Ilse Roovers

Atelier Ilse Roovers
Bergstraat 39
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
+32 495 88 72 88
ilse.roovers@skynet.be

Als ervaren senior archeoloog bied ik de volgende diensten aan:
– Archeologisch onderzoek bij bouwprojecten: archeologienota’s, booronderzoek, proefsleuven en opgravingen. Werkgebied: provincies Antwerpen, Brabant en Limburg.
– Studies voor musea en erfgoedorganisaties: inventarisaties, publiekswerking, thematische projectbegeleiding.
– Determinatie, conservatie en waardebepaling van archeologische objecten in edelmetalen (goud, elektrum, zilver).

BAAC Vlaanderen

BAAC Vlaanderen
Hendekenstraat 49
9968 Bassevelde
09/237.07.42 en 015/63.50.05
info@baac.be
www.baac.be (BAAC Vlaanderen – vestigingen in Gent en Heist-op-den-Berg)
_
BAAC Vlaanderen is een onafhankelijk studiebureau voor Archeologie en Bouwhistorie. Met ons ervaren team van meer dan 50 archeologen, fysisch geografen en materiaalspecialisten voeren wij op een efficiënte manier alle facetten van archeologisch onderzoek uit. Zo kan u bij ons niet alleen terecht voor kritisch en onderbouwd advies en archeologienota’s, maar ook voor landschappelijk bodemonderzoek, archeologische prospecties en opgravingen. Onze specialiteit is het uitvoeren van grootschalige opgravingen en complexe projecten, zowel in rurale als stedelijke contexten, waarbij meerdere partijen betrokken zijn en dit over heel Vlaanderen. Daarnaast zetten wij ons ook graag in voor publieksgerichte archeologische activiteiten om uw project op een andere manier in de kijker te zetten.

Bart Bot Archeologie

Bart Bot Archeologie
Moriaanstraat 8
9050 Ledeberg
botbart@outlook.com
bartbotarcheologie.be
0471 635082

Beschrijving: Bart Bot Archeologie staat voor een correcte en snelle uitvoering van het archeologisch vooronderzoek binnen het kader van uw project. Dit kan bestaan uit concreet advies voor uw project, het opmaken van de archeologienota of de uitvoering van een archeologische prospectie.

Condor Archaeological Research bvba


Condor Archaeological Research bvba
Bedrijfsstraat 10/13
3500 Hasselt
0498/593889
info@condorarch.be
www.archeologienota.com

Als één van de oudste archeologische studiebureau’s in Vlaanderen kunnen wij u een ruime expertise bieden op het vlak van archeologische onderzoeken. U kan bij ons terecht voor een professioneel uitgevoerd onderzoek, zoals het opstellen van een archeologienota (bureauonderzoeken, veldverkenningen, boorcampagnes, proefsleuven,…). Uiteraard zijn wij een onafhankelijk, erkend archeologisch bedrijf door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De Logi & Hoorne bvba

De Logi & Hoorne bvba
Canadezenlaan 1A
9991 Adegem
0498/36.70.95
info@dl-h.be

www.dl-h.be

De Logi & Hoorne stelt archeologienota’s op (al dan niet met ingreep in de bodem), voert opgravingen uit, en verzorgt ook advisering, doet wetenschappelijke verwerking en presentatie aan het publiek, inclusief 3D-reconstructies. Het werkingsgebied is Oost-Vlaanderen en het oosten van West-Vlaanderen, met de focus op het Meetjesland.

De Vijfde bvba


De Vijfde bvba
Linkhoutstraat 173
wim.alaerts@d5d.be
www.d5d.be
0474 73 17 06

De Vijfde is gespecialiseerd in het aanleveren van basisinformatie voor bodem- en wateronderzoek.
Door uitvoering van staalnames en opmetingen, aangevuld met kaart- en achtergrondinformatie, bezorgen wij de nodige gegevens voor milieutechnische, bouwtechnische, (hydro-)geologische en archeologische studies.

– Booronderzoek, landschappelijk, verkennend en waarderend
– Bodemkartering
– Opmetingen, nivellering, topografie
– Detectie van ondergrondse nutsleidingen
– Grondwatermonitoring, peilbuizen, stroming en debiet, infiltratieonderzoek
– Staalname van bodem, water en lucht

Erfpunt – Onroerend Erfgoed Waasland (team Onderzoek)

Erfpunt – Onroerend Erfgoed Waasland (team Onderzoek)
Regentiestraat 63
9100 Sint-Niklaas
03 778 87 59
Onderzoek@erfpunt.be
www.erfpunt.be

Korte beschrijving van het bedrijf: Erfpunt staat in voor het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed van het Waasland. Het team Onderzoek staat in voor alle onderdelen van het archeologietraject (bureauonderzoek, prospectie zonder of met ingreep in de bodem, opgravingen). Daarnaast bieden wij ook verschillende vormen van 3D-registratie aan. Het gaat hierbij om registratie door middel van een 3D-scanner en/of fotogrammetrie. Erfpunt beschikt over een drone-piloot klasse 1 waardoor luchtfotografische registratie (in combinatie met fotogrammetrie) tot de mogelijkheden behoort.

FODIO


FODIO
Turnhoutsebaan 277
B-2110 Wijnegem
Jan De Beenhouwer: +32 468 165 466
Marleen Arckens: +32 468 165 465
fodio@fodio.be
www.fodio.be

Fodio onderzoekt archeologisch erfgoed en landschappen van alle periodes. Hiervoor beschikt Fodio over een team van ervaren archeologen en bouwhistorici. Wij verstrekken advies over het te doorlopen archeologisch traject en stellen archeologienota’s op. U kan bij ons ook terecht voor het uitvoeren van landschappelijk bodemonderzoek, archeologische prospecties en opgravingen. Daarnaast verzorgen wij de wetenschappelijke verwerking van de resultaten van archeologische opgravingen. Door samen te werken met andere specialisten op het gebied van erfgoedbeheer trachten wij de groeiende massa informatie over ons verleden te vertalen voor het grote publiek.

Geosonda Environment nv

Geosonda Environment nv
Derbystraat 59
9051 Sint-Denijs-Westrem
info@geosonda.be

Uitvoering van boringen, sonderingen en metingen in het kader van archeologisch, geotechnisch en milieuhygiënisch onderzoek

Aangeboden onderzoek:

 • Booronderzoek:
  – Uitvoering van manuele en machinale boringen in het kader van paleolandschappelijk, bodemkundig of archeologisch onderzoek
  – Resultaatverwerking in functie van een bekrachtigde archeologienota bij de vergunningsaanvraag
 • Geofysische onderzoek:
  – Sonderingen ten behoeve van landschapskartering
  – Camera-CPT
  – Dieptedetectie ihkv detecteren en opsporen van CTE

Ghent Archaeological Team bvba

Ghent Archaeological Team bvba (officiële afkorting : GATE)
Dorpsstraat 73
8450 Bredene
pieter.laloo@gatearchaeology.be
www.gatearchaeology.be

GATE is een bedrijf dat zich richt op alle facetten van archeologisch onderzoek, met een nadruk op geoarcheologisch en steentijdonderzoek.
Naast de opmaak van archeologienota’s en het uitvoeren van vooronderzoeken met ingreep in de bodem en opgravingen voert GATE ook specialistisch onderzoek uit, zoals bv. macrobotanisch en archeozoölogisch onderzoek en materiaalstudies (vuursteendeterminatie en -registratie).

Goed in erfgoed


Goed in erfgoed
Adolf Baeyensstraat 134G
9040 Sint-Amandsberg
+32 485 67 81 93
info@goedinerfgoed.be
www.goedinerfgoed.be 

Wij staan in voor de opmaak van archeologienota’s en beheersplannen, en geven archeologisch advies bij bouw- en ontwikkelingsprojecten. Onze expertise situeert zich vooral op vlak van stads- en dorpskernonderzoek, en we hebben ook ervaring met projecten op het raakpunt tussen archeologie en monumenten- en landschapszorg. Verder hebben wij de nodige deskundigheid aan boord inzake beheer en studie van archeologische collecties en de presentatie van wetenschappelijk resultaten aan een niet-gespecialiseerd publiek.

HAAST bvba


HAAST bvba
Rik van de Konijnenburg
Grauwe Torenwal 6/00/1
3960 Bree
0496 209 018
Rik.vandekonijnenburg@telenet.be

Wij richten ons vooral op kleinere projecten, archeologienota’s, landschappelijke bodemonderzoeken, proefsleuvenonderzoeken beperkt tot terreinen van maximaal 5 ha. (geen archeologische boringen en geen archeologische opgravingen)

Hembyse Archeologie

Hembyse Archeologie
Vogelhoekstraat 25A, 9050 Gentbrugge
bart@hembyse.net
www.hembyse.net
0032472899766

Hembyse Archelogie is een studiebureau met een bescheiden, gemoedelijke maar directe aanpak, die de klant gedurende het volledige archeologietraject kan bijstaan.

Johan Grootaers Erfgoedexpertise

Fonteinstraat 38
3050 Heverlee
016/40.65.55
0492/65.64.38
monumentae@ymail.com
johangrootaers-erfgoedexpertise.be


• Bouwhistorisch onderzoek
• Materiaaltechnisch onderzoek
• CHE rapporten stad Antwerpen
• Beheersplannen / Waardestellingen
• Stratigrafisch kleuronderzoek
• Diagnostisch onderzoek
• Historisch interieur
• Stucwerk en bouwpolychromie
• Laboratoriumanalysen
• Dendrochronologie
• Georadaronderzoek
• 3D-scanning
• Houtresistografie

J. Verrijckt bvba

Lange Kwikstraat 29
2340 Beerse
0494/59.88.35
info@jverrijckt.be
www.jverrijckt.be


J. Verrijckt bvba is een jong en dynamisch bedrijf dat  een volledige ondersteuning biedt doorheen het gehele archeologische traject. Van een eerste screening tot de volledige archeologische uitwerking van uw project, wij bieden het u allemaal. Zowel projecten volgens de oude als nieuwe archeologische wetgeving kunnen worden opgestart, telkens met dezelfde stiptheid, nauwkeurigheid en het nodige overleg. Vanuit het hartje van de Kempen kunnen wij projecten in heel Vlaanderen uitvoeren.

Kredda Metaaldetectie

Kredda Metaaldetectie
Kredda Metaaldetectie
Kris Van Den Berge
Bosstraat 43
9255 Buggenhout
+32 477 55 65 71
kredda@mcillus.be

Ja, jullie hebben een metaaldetector. En ja, jullie weten hoe je hem gebruikt… Maar het blijft extra werk dat niet in jullie comfortzone past!

Zowel bij oppervlaktedetectie, proefsleuven als opgravingen kan ik jullie helpen in de zoektocht naar extra geschiedenis.
Bij oppervlaktedetectie worden de vondsten genummerd, gemarkeerd en bevestigd aan onze prikkers zodat jullie nadien vlot kunnen inlezen met de gps.
Bij opgraving en/of proefsleuven worden de vondsten in samenspraak opgegraven.

Niets doen, daar hou ik niet van, dus ik spring zeker graag bij tijdens ‘dode’ momenten indien nodig.

Waarom dus geen gebruik maken van deze zelfstandig metaaldetectorist: makkelijk, professioneel en volgens planning inzetbaar!
Als erkend metaaldetectorist (00014) voor Vlaanderen en (0012) voor Wallonië werk ik graag samen aan het onderzoek en de bewaring van ons archeologisch erfgoed.

KU Leuven archeoWorks


KU Leuven archeoWorks
Celestijnenlaan 200E bus 2409
3001 Leuven
016 32 64 58
archeoworks@kuleuven.be

Via KU Leuven archeoWorks staan we ten dienste van ontwikkelaars in de begeleiding en uitvoering van het verplicht archeologisch onderzoek in het kader van de realisatie van hun projecten. Onze werkzaamheden omvatten het opmaken van archeologienota’s  en het uitvoeren van bureaustudies, booronderzoek, proefsleuvenonderzoek en opgravingen.

LAReS Archeologie


LAReS Archeologie
Rozenlaan 15
2980 Zoersel
0468/14.33.74
info@laresarcheologie.be
www.laresarcheologie.be

LAReS Archeologie is een onafhankelijk studiebureau voor archeologie ten dienste van ontwikkelaars, dat zich richt op alle facetten van archeologisch onderzoek: archeologisch advies, opstellen van archeologienota’s, uitvoeren van archeologisch veldwerk (archeologisch verkennend en waarderend booronderzoek, proefsleuven- en putten, opgravingen), specialistisch onderzoek (materiaalstudies) en publiekswerking. Door onze jarenlange ervaring en breed netwerk kunnen wij kwalitatief werk aanbieden, met respect voor en binnen de gestelde kaders van afgesproken budgetten en deadlines en de Code van Goede Praktijk. Wij hebben ervaring met kleine en grote (complexe) projecten, in rurale en stedelijke contexten. Vanuit de Antwerpse Kempen voeren wij projecten uit in heel Vlaanderen.

Monument Vandekerckhove nv

Monument Vandekerckhove nv
Oostrozebekestraat 54
8770 Ingelmunster
051/31.60.80
archeologie@monument-vandekerckhove.be
www.monument.be
BTW BE 0441.337.825

Monument Vandekerckhove nv, zelf onderdeel van Group Monument nv, beschikt sedert 2007 over een eigen archeologische afdeling die onderzoeken uitvoert in landelijke en stedelijke contexten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ondertussen zijn wij uitgegroeid tot één van de grootste archeologische bedrijven in het land waarbij innovatie in functie van efficiëntie de toon aangeven. De focus ligt vooral op archeologische opgravingen maar ook voor archeologienota’s, archeologische prospecties en algemeen archeologisch advies kan men steeds bij ons terecht. Daarnaast beschikken wij op onze site te Marquain over een zeefinstallatie waardoor het uitzeven van archeologische bulkstalen kostenefficiënt en tijdsbesparend kan gebeuren.

Natalie Cleeren-Archeologische Conservatie


Natalie Cleeren-Archeologische Conservatie
Dennenbosstraat 13
3450 Geetbets
0497448823
info@nataliecleeren.be
www.nataliecleeren.be

Conservering en restauratie van archeologische objecten.

Lichten van fragiele vondsten en vondstcomplexen, in situ begeleiding, eerste hulp maatregelen en uitvoeren van conservatie assessments.
Conservatie-Restauratie van individuele objecten tot grote vondstcomplexen, met als doel maximale informatiewinst , een optimale bewaring en waar gewenst, verdere ingrepen voor presentatiedoeleinden. Verder kan u bij ons terecht voor thematische workshops en lezingen, gastcolleges, specifieke vorming personeel archeologische collecties, …

PeCo ARCHEO bv

Peter Cosyns
PeCO ARCHEO bv
Strijdersstraat 47, 3000 Leuven
BE0755.364.734
0477 32 66 69
petercosyns@hotmail.com

• We leveren advies over het archeologisch traject in functie van omgevingsvergunningen
• We voeren archeologisch (voor)onderzoek uit in functie van een archeologienota
o Bureauonderzoek
o Proefsleuvenonderzoek
o Landschappelijk bodemonderzoek
o Opgravingen in landelijke en stedelijke contexten
• We voeren gespecialiseerde materiaalstudies uit
• We richten ons tevens tot publiekswerking en de bredere ontsluiting van archeologie
• We beperken ons werkgebied niet tot specifieke provincies, maar het kerngebied ligt in Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg

RAAP België

RAAP België
Begoniastraat 13, 9810 Eke
raap@raap.be
www.raap.be
09 311 56 20

RAAP helpt u met alle facetten van erfgoedzorg en -ontzorging: van beleidsondersteuning en archeologienota’s tot opgravingen en specialistisch onderzoek, evenals beheer en ontsluiting.

Robby Vervoort. Freelance Senior Archeoloog. Research & Consultancy.


Robby Vervoort. Freelance Senior Archeoloog. Research & Consultancy.
Guldensporenstraat 143 2140 Borgerhout
Robby.Vervoort@freelance-archeoloog.be
0479/827253
www.freelance-archeoloog.be
www.facebook.com/RVFSA/

Als ervaren zelfstandig en onafhankelijke archeoloog sta ik garant voor kwalitatief uitgevoerd archeologisch onderzoek volgens de geldende wettelijke bepalingen. Klantgerichtheid en een snelle, correcte persoonlijke service worden steeds aangeboden. Alhoewel de kern van mijn expertise hoofdzakelijk betrekking heeft op stedelijke contexten uit de periode vanaf de middeleeuwen tot heden worden ook rurale contexten niet geschuwd. Door jarenlange ervaring beschik ik over een uitgebreid netwerk van specialisten die elk over hun eigen expertise beschikken.
Uitvoeren van: Opstellen archeologienota’s van A tot Z, uitvoeren alle vormen van archeologisch onderzoek, samenstellen onderzoeksteam, projectbegeleiding, publiekswerking.

Ruben Willaert bvba

Ten Briele 14 bus 15
8200 Brugge
050 36 28 20
info@rubenwillaert.be
www.rubenwillaert.be

archeologie en restauratie

Studiebureau Archeologie bvba

Studiebureau Archeologie bvba
Bietenweg 20
3300 Tienen
0474/587785
info@studiebureau-archeologie.be
www.studiebureau-archeologie.be

Studiebureau Archeologie bvba voert alle aspecten uit van het archeologisch onderzoek, en dit zowel met betrekking tot projecten volgens de oude als de nieuwe wetgeving. Wij voeren bodemkundige, verkennende en waarderende archeologische boringen uit, proefsleuven en –putten, geofysisch onderzoek, veldprospecties, opgravingen, … Al deze onderzoeken worden gebundeld in rapporten (oude wetgeving) of resulteren in een archeologienota (nieuwe wetgeving). Wij hebben meer dan 10 jaar ervaring met archeologisch onderzoek en beschikken over een 10tal gemotiveerde medewerkers die projecten op maat uitvoeren.

Triharch onderzoek & advies bvba

Triharch onderzoek & advies bvba
Heuve 25
B-3071 Erps-Kwerps (Kortenberg)
+32(0)498/56 39 08
Walter.sevenants@triharch.be
www.triharch.be

Archeologisch, bouwhistorisch & landschappelijk onderzoek & advies
Administratieve & juridische ondersteuning
Projectleiding & trajectbegeleiding
Second opinion & bemiddeling
Ontsluiting & publiekswerking

Vlaams Erfgoed Centrum Vlaams Erfgoed Centrum
Liesdonk 5
2440 Geel
Tel. archeologienota’s: +32 (0)50 58 07 65
Tel. algemeen: +32 (0)471 23 51 26
info@vlaamserfgoedcentrum.be
www.vlaamserfgoedcentrum.be

Ondernemingsnummer: 0845.911.759

Archeologisch onderzoek is bij het Vlaams Erfgoed Centrum in goede handen. Onze archeologen combineren kennis en ervaring met snelheid en efficiency en leveren archeologisch maatwerk. Het VEC is toegerust op projecten van elke omvang, op elk terrein, uit elke periode.  Het VEC voert elk soort archeologisch onderzoek uit: van archeologienota’s, prospectief en opgravend onderzoek, tot specialistische 
determinatie, datering, en conservering en restauratie van vondsten. Daarnaast bieden wij bouwhistorisch onderzoek en landschappelijke reconstructie. Maar u kunt natuurlijk ook bij ons terecht voor een realistisch advies op welk archeologisch terrein dan ook.